Krškopoljski prašič na obronku Pekrske gorce

“Kdor zelje sadi in prašiče redi, se lakote ne boji.” slovenski pregovor

Pod obronke PEKRSKE GORCE

smo pripeljali kulinaričnega šampiona med rejnimi živalmi - Krškopoljskega prašiča.
V Marcu, 2022, smo pričeli z vzrejo te avtohtone slovenske vrste. Tako prihaja čas, ko bomo na mize lahko postregli vrhunsko lokalno pridelano meso in mesne izdelke iz domačega okoliša.

Posebna kakovost mesa prašičev Krškopoljske pasme

Meso je znano predvsem potem, da ima visok delež neškodljivih maščob in ker so maščobe nosilci arome in okusa, je meso Krškopoljca zelo aromatično in okusno.

Prašiči rejeni pod obronki Pekrske gorce

Živali se bodo prosto gibale na paši. Meso v primerjavi z mesom živali konvencionalne reje vsebuje več vitaminov, mineralov ter manj vode in nasičenih maščob.

Prodaja pristnih domačih pitancev po ugodnih pogojih

Vzreja prašičev te pasme je dražja, zato so tudi cene tekačev, pitancev, plemenskega podmladka ter meso in mesni izdelki nekoliko višje od ostalih prašičev. 

Krškopoljska zgodbica - Poreklo

Ime Krškopoljski prašič se nanaša na geografsko območje, kjer se je pasma razvijala in ohranila vse do danes. Domovina Krškopoljskega prašiča je Dolenjska, natančneje Gorjanci, območje Brežic in Krškega polja. Krškopoljski prašič je edina ohranjena Slovenska avtohtona pasma prašičev. Pasmo smo ponovno začeli ohranjati po letu 1990 in sodi med ogrožene populacije. Od leta 1851 do danes so na oblikovanje pasme vplivali genetski in negenetski dejavniki ter pod vplivom oplemenjevanja, križanja in odbire. Barva Krškopoljskih prašičev je bila leta 1851 črna ali prekasta, večina prašičev je imela viseča ušesa, nekateri pa tudi pokončna. Skozi desetletja se je zunanjost prašičev Krškopoljske pasme spreminjala. Danes Krškopoljskega prašiča redi veliko kmetij širom po Sloveniji. Današnji izgled zunanjosti prašičev in naziv pasme je standardiziran od leta 2007.
Ponudba mladih pitancev
  • Lepi
  • Zdravi
  • Okrogli
  • Veseli
Že od
4
/kg

Poreklo

Ime krškopoljski prašič se nanaša na geografsko območje, kjer se je pasma razvijala in ohranila vse do danes. Domovina Krškopoljskega prašiča je Dolenjska, natančneje Gorjanci, območje Brežic in Krškega polja. Krškopoljski prašič je edina ohranjena slovenska avtohtona pasma prašičev, pasmo ponovno začeli ohranjati po letu 1990 in sodi med ogrožene populacije. Od leta 1851 do danes so na oblikovanje pasme vplivali genetski in negenetski dejavniki in se je pasma krškopoljskega prašiča spreminjala pod vplivom oplemenjevanja, križanja in odbire. Barva krškopoljskih prašičev je bila leta 1851 črna ali prekasta, večina prašičev je imela viseča ušesa, nekateri pa tudi pokončna. Skozi desetletja se je zunanjost prašičev krškopoljske pasme spreminjala, leto 2007 pa je zaznamovalo današnji izgled zunanjosti prašičev. * Danes krškopoljskega prašiča redi veliko kmetij širom po Sloveniji.

Lastnosti

Danes imajo krškopoljski prašiči značilno širok bel pas čez pleča ali sprednji del lisast. Glava je kratka in široka, ali srednje dolga in ozka z visečimi ali polvisečimi ušesi.Trup imajo srednje dolg, dolg ali kratek. Noge so tanke in fine ali debele in grobe. Ščetine so močne, bleščeče, ravne in na obarvanih delih telesa temne. *

Pasma danes

Pasmo ohranjajo rejci krškopoljskega prašiča ob pomoči strokovnih služb po rejskem program, ki ga je sprejelo Društvo rejcev krškopoljskih prašičev. Osnova za prepoznavanje krškopoljskih prašičev ni zgolj zunanjost in genetika, ampak tudi označitev. Ušesna znamka, na kateri je zapisana neponovljiva številka, je osnova za dokazovanje pasme. Prašič brez te številke ni krškopoljski prašič! Sledljivost pasme se nadaljuje z blagovno znamko Mesnine krškopoljskega prašiča. Vzreja prašičev te pasme je dražja, zato so tudi cene tekačev, pitancev, plemenskega podmladka ter meso in mesni izdelki nekoliko višje od ostalih prašičev. 

Meso

Meso ima za človeka ugodnejše razmerje med Omega 3 in Omega 6 maščobnimi kislinami v primerjavi s sodobno pasmo. Posebnost mesa in mesnin iz prašičev krškopoljske pasme je boljša okusnost, sočnost in aromatičnost mesnih izdelkov in jedi. 

Zanimivost

Po vsej Evropi in nekaterih delih Azije prašič predstavlja bogastvo in obilje. V azijski mitologiji velja za iskreno in marljivo bitje, zato poznamo so tudi pri nas tradicionalno hranilniki za varčevanje denarja v obliki pujskov.
*Vir: (Pirnovar P. Pasemske značilnosti in lastnosti zunanjosti pri krškopoljskem prašiču. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2016 : http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/zootehnika/vs_pirnovar_petra.pdf 
 
Išči